Selecția profesorilor asociați pentru anul școlar 2021-2022

 În atenția cadrelor didactice care doresc să desfășoare activități de pregătire a copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte în cadrul Centrului Județean de Excelență Sibiu

În conformitate cu art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de excelență (aprobat prin OMEC 5956/14.09.2020), Centrul Județean de Excelență Sibiu are obligația de a “asigura, anual,  constituirea, funcționarea și pregătirea grupelor de excelență”, în vederea realizării misiunii asumate.

Pentru aceasta, am demarat procedura de selecție a  cadrele didactice care să-i pregătească pe copiii și pe tinerii capabili de performanțe înalte, din unitățile de învățământ din județul Sibiu, în vederea participării la olimpiade pe discipline.

Apelul privind criteriile de selecție, calendarul selecției, alte documente și informații utile se găsesc în secțiunea Profesori/ Selecția profesorilor asociați (click aici)

Precizăm că atribuțiile profesorilor care vor fi selectați ca profesori asociați, în conformitate cu art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență sunt:

  1. contribuie la identificarea și selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte;
  2. asigură pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupele pe care le coordonează;
  3. proiectează și aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelență;
  4. completează fișele de prezență a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte la fiecare activitate de pregătire;
  5. realizează evaluarea periodică a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupa de excelență și a progresului înregistrat de aceștia;
  6. întocmesc o fișă de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelență, în colaborare cu profesorul-psiholog;
  7. alte atribuții stabilite de directorul centrului de excelență, consiliul de administrație al centrului de excelență sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Precizăm că, deocamdată, până la organizarea administrativă a Centrului, activitatea de pregătire a elevilor capabili de performanță se va realiza în regim de voluntariat, urmând ca, în funcție de rezultatele obținute, de activitatea desfășurată, de numărul de posturi aprobate, de resursele alocate, profesorii asociați să poată fi angajați  în regim de plata cu ora.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

noutati

Alte articole