Despre noi

Susținem excelența Educăm noua generație Creăm posibilități
Centrul Județean de Excelență Sibiu

Daca esti unul dintre olimpicii Sibiului sau ești decis să faci performanță în educație, noi te pregătim să îți atingi țelurile.

Cum a luat ființă?

Centrul Județean de Excelență Sibiu a fost înființat prin OMEC nr. 5956/4.11.2020 și și-a început activitatea în 1.09.2021.
Sediul Centrului Județean de Excelență Sibiu, stabilit prin ordin de ministru, este în Sibiu, str. Henri Coandă 51, corp. B, în clădirea în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor Sibiu.

OMEC

nr. 5956/4.11.2020
vizualizare

Regulament de organizare

Documentul care reglementează activitatea centrului este Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență aprobat prin OMEC 5562/14.09.2020

OMEC

nr. 5562 / 14.09.2020
Vizualizare

Desfășurarea activității

 Activitatea de pregătire a elevilor se va desfășura în unități de învățământ din județul Sibiu și în cadrul unor unități de învățământ superior din Sibiu și/sau on line, în funcție de context.

Organizăm grupe de pregătire pentru copii și tineri capabili de performanțe înalte, pentru discipline la care se organizează olimpiade naționale și internaționale, pe activități care vizează dezvoltarea competențelor interdisciplinare, pluridisciplinare și transdisciplinare, pe activități care vizează performanțe artistice altele decât cele de la olimpiade și pe pregătirea loturilor județene pentru olimpiade. Grupele de elevi sunt organizate, de regulă, în funcție de disciplină sau domeniu, pe ani de studiu.

Viziune

Centrul Județean de Excelență dezvoltă proiecte și programe pentru copiii și tinerii capabili de performanță și aduce împreună oameni, pentru care activitatea didactică înseamnă în sine “excelență”, pentru îmbunătățirea imaginii educației în comunitate.

Misiune

Misiunea noastră este aceea de a elabora și aplica strategii pentru selecția, pregătirea, susținerea, motivarea copiilor și tinerilor  capabili de performanțe înalte și de a promova excelența în educație.

echipa

Centrului Județean de Excelență Sibiu

Îmi doresc ca Centrul Județean de Excelență să devină „polul excelenței în educație” în județul Sibiu și mizez pe faptul că toți profesorii care vor alege să facă parte din echipa centrului vor împărtăși aceeași viziune și își vor asuma realizarea misiunii definite.

Mai mult, am convingerea (speranța) că, împreună cu factorii interesați, s-ar putea crea condițiile ca Centrele de Excelență să devină Casa Excelenței. Ar fi un prim pas pentru crearea condițiilor ca „excelenții” să rămână acasă sau să revină acasă cât de des posibil. Acum poate părea puțin probabil, dar lucrurile se mai schimbă.

Mihaela Seusan

Informații utile

Informații de interes public

conform Legii nr.544/2001

colaboratori

Colaboratori, asociații care s-au implicat în activitate de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanță.

filiale

Unitatea de învățământ/ Discipline/ Coordonator

Centrul Județean de Excelență Sibiu

Dorim sa devenim „polul excelenței în educație” în județul Sibiu și mizăm pe faptul că toți profesorii care vor alege să facă parte din echipa centrului vor împărtăși aceeași viziune și își vor asuma realizarea misiunii definite.